Forex là gì?

Bạn nghĩ rằng thị trường chứng khoán đã là rất lớn? Hãy suy nghĩ lại. Tìm hiểu về thị trường tài chính LỚN NHẤT trên thế giới và cách giao dịch trên đó.

Bài 1: Forex là gì?
Tìm hiểu về thị trường giao dịch tài chính tiền tệ khổng lồ
Bài 2: Chúng ta giao dịch hàng hóa gì trong thị trường ngoại hối?
Đơn vị tiền tệ là điều quan trọng nhất. Bạn có thể mua và bán các loại tiền tệ đổi lấy loại tiền tệ khác như một giao dịch ngắn hạn, đầu tư dài hạn hay mục đích nào đó trong trung hạn.
Bài 3: Mua và bán các cặp tiền trong thị trường Forex
Điều đầu tiên bạn cần biết về giao dịch ngoại hối là tiền tệ được giao dịch theo cặp; bạn không thể mua hoặc bán một loại tiền tệ nếu không có một loại tiền tệ khác.
Bài 4: Quy mô thị trường và Tính thanh khoản
Thị trường ngoại hối rất rộng lớn! Và nó đi kèm với rất nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch tiền tệ!
Bài 5: Các cách khác nhau để giao dịch Forex
Các nhà giao dịch tham gia vào thị trường ngoại hối qua những phương pháp phổ biến như thông qua thị trường giao ngay, hợp đồng tương lai, quyền chọn và các quỹ giao dịch.