1. THÔNG TIN CHUNG

Các điều khoản sử dụng này (“Điều khoản sử dụng”) quy định quyền truy cập và sử dụng trang web, được lưu trữ dưới tên miền Trader Fx và dưới bất kỳ tên miền phụ nào hoặc các trang web phụ thuộc vào nó, được nêu chi tiết trong điều kiện sử dụng hiện tại, cũng như nội dung và dịch vụ mà chủ sở hữu của các Trang web cung cấp cho người dùng của mình (“Người dùng”) và thiết lập cùng với Chính sách Quyền riêng tư và Cookie, liên quan đến việc quản lý dữ liệu cá nhân của Người dùng, các điều khoản và điều kiện điều chỉnh các Trang web nói trên

Việc truy cập vào các Trang web như vậy hoặc việc Người dùng sử dụng chúng nhất thiết phải ngụ ý, không cần đặt trước, phải biết và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện. Vì vậy, Người sử dụng nên đọc kỹ mỗi khi muốn truy cập vào các Trang web nói trên. Trong trường hợp không chấp nhận các điều khoản được thiết lập trong các Điều kiện sử dụng này, Người dùng phải tránh truy cập và / hoặc sử dụng các dịch vụ và / hoặc nội dung có sẵn trong các Trang web nói trên, tiến hành từ bỏ chúng.

Trader Fx đã tạo Trang web như một cách để chia sẻ Kiến thức và tin tức mới nhất từ ​​các chuyên gia quốc tế về thị trường ngoại hối, bao gồm nhận xét từ các chuyên gia này, lịch kinh tế và thông tin quan tâm liên quan đến thị trường nói trên, về những gì nó cung cấp cho Người dùng thông tin hiện tại liên quan đến các sự kiện tiêu biểu nhất liên quan đến thị trường tiền tệ.

Để sử dụng các Dịch vụ được cung cấp trên Trang web, điều kiện cần là Người dùng phải đủ tuổi hợp pháp, do đó, với việc chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sau, Người dùng tuyên bố rằng họ đủ tuổi hợp pháp, cũng như có đủ năng lực cần thiết để ký hợp đồng với Dịch vụ được cung cấp trên Trang web.
Liên quan đến những điều trên, trong mọi trường hợp, Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của dữ liệu được cung cấp cho Trader Fx thông qua mẫu đăng ký. Những người dùng dưới tuổi quan tâm đến việc ký hợp đồng với Dịch vụ sẽ yêu cầu sự cho phép trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ.

2. SỬ DỤNG TRANG

Người sử dụng cam kết không sử dụng các Trang web để thực hiện các hoạt động trái với pháp luật, đạo đức, trật tự công cộng và nói chung là sử dụng theo các điều kiện được thiết lập trong Điều khoản Sử dụng này. Tương tự như vậy, có nghĩa vụ không thực hiện các hoạt động quảng cáo hoặc khai thác thương mại bằng cách gửi tin nhắn sử dụng danh tính giả.

Công ty hoạt động độc quyền chịu trách nhiệm đối với các Trang web với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thông tin, không chịu trách nhiệm về nội dung mà trái với các điều kiện chung này, người dùng có thể gửi hoặc xuất bản, là người dùng duy nhất chịu trách nhiệm về tính xác thực tính hợp pháp của như nhau.

Công ty có thể làm gián đoạn dịch vụ của các Trang web đang được người dùng sử dụng và ngay lập tức giải quyết mối quan hệ với người dùng nếu phát hiện việc sử dụng các Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trong đó có thể được coi là trái với những gì được thể hiện trong các Điều kiện sử dụng.

Công ty có quyền quyết định, vào bất kỳ lúc nào, về tính liên tục của các dịch vụ của xã hội thông tin mà Công ty cung cấp thông qua các Trang web của mình.

Công ty dành riêng các khu vực cho sự tham gia của người dùng (trò chuyện, bình luận, chia sẻ, v.v.). Trang web Trader Fx phân bổ các không gian này, nhưng không tham gia dưới bất kỳ hình thức nào vào đó, là các đóng góp hoặc ý kiến ​​mà người dùng đóng góp hoàn toàn chịu trách nhiệm. Công ty có quyền đình chỉ hoặc loại bỏ những đóng góp hoặc nhận xét vi phạm các điều kiện này.
Tương tự như vậy, Người dùng giả định rằng Công ty, nếu có, có thể thông báo cho các cơ quan hành chính hoặc cơ quan tư pháp những sự kiện có thể cấu thành một hoạt động bất hợp pháp mà không cần phải thông báo trước cho Người dùng.