• EUR/GBP tiếp tục giao dịch dưới phạm vi nhiều tháng như đã đạt được trong hầu hết thời gian đầu năm 2024.
  • Nó đã không thể quay trở lại bên trong trong lần kiểm tra lại gần đây nhất và có nguy cơ giảm nhiều hơn.

EUR/GBP tiếp tục giao dịch dưới mức cơ sở của phạm vi nhiều tháng mà nó đã phá vỡ vào ngày 22 tháng 5. Sau khi cặp tiền tệ này giảm xuống mức đáy 0,8484 vào ngày 29 tháng 5, nó đã quay trở lại và kiểm tra lại mức cơ sở của phạm vi vào ngày 31 tháng 5. Việc kiểm tra lại không thành công và kể từ đó EUR/GBP lại đi xuống.

Biểu đồ hàng ngày của EUR/GBP

Biểu đồ

Khi giá bứt phá xuống dưới các phạm vi, chúng thường rơi xuống mục tiêu có tỷ lệ Fibonacci ít nhất là 0,618 của chiều cao của phạm vi được ngoại suy thấp hơn. Điều này đưa ra mục tiêu trong khoảng từ 0,8484 đến 0,8479 tùy thuộc vào vị trí bạn đo chiều cao của phạm vi. Giá vừa chạm đỉnh vùng mục tiêu này ở mức đáy của đợt bán tháo ngày 29 tháng 5.

Việc phá vỡ dưới mức đáy 0,8484 (ngày 29 tháng 5) sẽ xác nhận giảm hơn, có thể là mục tiêu khoảng 0,8452, đại diện cho toàn bộ chiều cao của phạm vi được ngoại suy thấp hơn.

Ngoài ra, việc vượt lên trên mức đỉnh ngày 31 tháng 5 tại 0,8541 sẽ khiến xu hướng giảm giá bị nghi ngờ.

Nguồn: Fxstreet

By Admin

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *