Thời gian cập nhật: 08/05/2024

Dự kiến vào cuối năm 2024, tỷ lệ giảm lãi suất có thể đạt 46 điểm cơ bản; Ha-mát đã chấp nhận kế hoạch lập hoà bình, nhưng Israel đã từ chối kế hoạch đó; Để biết thêm chi tiết tin tức và thông tin về sự thăng trầm của các loại tiền chính và các chỉ số quan trọng, vui lòng tham khảo video.

By Admin

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *