• Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng 221 nghìn so với một tuần trước đó.
  • Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng gần 1,8 triệu.

Theo Bộ Lao động Mỹ (DoL) hôm thứ Năm, số công dân Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đã tăng 221 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 3. Con số này chỉ cao hơn ước tính ban đầu (214 nghìn) và phù hợp với mức tăng hàng tuần trước đó.

Thông tin chi tiết khác của công bố cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có bảo hiểm được điều chỉnh trước theo mùa là 1,2% và mức trung bình động 4 tuần đứng ở mức 212,25, tăng 2,750 nghìn so với mức trung bình sửa đổi của tuần trước.

Ngoài ra, Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tiếp tục đã tăng thêm 8 nghìn lên 1,791 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 3.

By Admin

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *