Thời gian cập nhật: 12/06/2024

Giá vàng dao động quanh mức 2300 đô la Mỹ vào sáng thứ Ba, vẫn rất yếu; Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ mạnh mẽ, đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu Mỹ duy trì ổn định; Để biết thêm chi tiết tin tức và thông tin về sự thăng trầm của các loại tiền chính và các chỉ số quan trọng, vui lòng tham khảo video.

By Admin

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *