Thời gian cập nhật: 05/06/2024

Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ công bố vào thứ Hai không khả quan; Nguy cơ địa chính trị tiếp diễn hỗ trợ triển vọng ngắn hạn tích cực cho Vàng; Để biết thêm chi tiết tin tức và thông tin về sự thăng trầm của các loại tiền chính và các chỉ số quan trọng, vui lòng tham khảo video.

By Admin

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *