Thời gian cập nhật: 29/05/2024

Các nhà đầu tư có thể giữ tâm thế chờ đợi trước khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố trong tuần này; Bản ghi chép cuộc họp của Cục dữ trữ cho thấy để kiểm soát lạm phát cần thời gian dài hơn; Để biết thêm chi tiết tin tức và thông tin về sự thăng trầm của các loại tiền chính và các chỉ số quan trọng, vui lòng tham khảo video.

By Admin

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *