Giá vàng đã tăng hơn 1% do chỉ số bán lẻ của Mỹ thể hiện nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. Để biết thêm chi tiết và dự đoán giá vàng, vui lòng xem video.

By Admin

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *