Thời gian cập nhật: 24/04/2024

Các nhà đầu tư sẽ đặc biệt quan tâm đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần sau nhằm nắm bắt thị trường ; Trong phân tích kỹ thật ngắn hạn cho thấy vẫn tồn tại xu hướng tăng ; Trong tuần này Vàng gặp khó khăn trong việc tìm ra hướng đi trong quá trình đánh giá về chính trị địa lý

By Admin

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *