CTCP Thế giới số (HM:DGW) ( Digiworld ) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đại hội sẽ tổ chức vào 14h ngày 25/4 tới đây theo hình thức trực tuyến.

Trong tài liệu trình đại hội, Digiworld đưa ra chỉ tiêu doanh thu năm 2024 đạt 23.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với thực hiện của năm 2023; lợi nhuận sau thuế 490 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với năm 2023.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ Digiworld
Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ Digiworld

Về kết quả kinh doanh năm 2023, Digiword ghi nhận doanh thu đạt 18.817 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 354 tỷ đồng, giảm 48%; tương ứng hoàn thành 94% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận.

Để thực hiện kế hoạch trên, Digiworld cho biết, công ty sẽ tiếp tục duy trì quan hệ bền chặt với các đối tác hiện có và tìm kiếm những đối tác tiềm năng mới. Mở rộng kênh phân phối đa ngành, nâng cấp cơ sở vật chất cũng như đội ngũ để phát triển ngành hàng mới, nâng cao thị phần, doanh thu và lợi nhuận.

Công ty xác định chọn ngành kinh doanh hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh để tăng trưởng bền vững.

Về phương án chia cổ tức, Digiworld trình đại hội phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 5% (500 đồng/cổ phiếu) và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% (100:30), nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng cộng, DGW dự kiến chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 35%, thời gian thực hiện do HĐQT quyết định.

Cùng với đsó, DGW sẽ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tổng số lượng 2 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), tổng giá trị cổ phiếu ESOP theo mệnh giá là 20 tỷ đồng. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Với 2 đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, DGW dự kiến nâng số lượng cổ phiếu lên 219.2 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ gần 2.192 tỷ đồng.

Một nội dung cũng rất đáng chú ý khác được nêu trong tài liệu là việc thay đổi trụ sở chính từ số 195-197 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM sang địa chỉ mới là tầng 15, Tòa nhà Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TPHCM.

By Admin

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *